Hoofdstuk 7

Verder Lezen

1. Russisch onderzoek

Er is niet helaas weinig van Buteyko vertaald in het Engels of Nederlands. Het enige vertaalde onderzoek dat ik ken  is een studie naar het effect van de Buteyko Methode bij 52 kinderen met astma.

2. Australisch onderzoek

Hieronder de link naar een samenvatting het onderzoek, met daarbij het gehele artikel zoals dat in de Medical Journal of Australia verschenen is.

3. 14 liter / minuut

Aan het onderzoek deden 39 astmapatiënten mee. Ze ademden gemiddeld ongeveer 14,1 liter per minuut. Wat duidelijk boven de norm is.

4. Resultaten Australisch onderzoek

Overtuigende resultaten wanneer je naar medicijngebruik en levenskwaliteit kijkt. 


Artsen willen nog wel eens wijzen op  het gegeven dat de scores van de longfunctietesten van deze astmapatiënten niet verbeterden. Maar ik heb daar drie bedenkingen bij:

  • Ik denk dat astmapatiënten niet veel geven om die scores. Het gaat hen vooral om hoe ze zich voelen, of ze snel benauwd worden, en of ze veel medicatie nodig hebben om hun astma te onderdrukken. Op die aspecten scoorde de Buteyko Methode prima,
  • Deze groep astmapatiënten gebruikte veel minder medicijnen dan voorheen. Hun scores op de longfunctietesten waren, nadat ze Buteyko geleerd hadden,  ongeveer gelijk aan die van voor het onderzoek toen ze nog veel medicijnen gebruikten.
  •  Dan een meer wetenschappelijke bedenking. De longen van astmapatiënten reageren met het verkrampen van het glad spierweefsel dat rondom de luchtwegen ligt. Dat is het verdedigingsmechanisme dat astma is. Bij een longfunctietest blaas je erg veel lucht weg, dus geen wonder dat het lichaam  snel reageert door de luchtwegen te vernauwen. Waarmee dit een rare test wordt. Je wil weten of de longen openstaan, maar de test zelf zorgt ervoor dat de longen vernauwen. Bij goed onderzoek beïnvloedt het meetinstrument datgene dat je wil meten niet.  

5. Nieuw Zeeland onderzoek

Het onderzoek is gepubliceerd in The New Zealand Medical Journal. Hieronder de link naar een samenvatting het onderzoek, met daarbij het gehele artikel.

6. "Zou verder onderzocht moeten worden"

Wijze woorden. Patrick McHugh heeft zelf verder onderzoek gedaan naar de effecten van de Buteyko Methode bij kinderen met astma