Hoofdstuk 1

Verder lezen

1. Henry Salter

Henry Salter over astma

Henry Salter was een Engelse arts die leefde van 1823 tot 1871. Hij kwam uit een familie van artsen (zijn grootvader en vader waren ook arts, net als drie van zijn broers). Hij kreeg als kind astma, en heeft een groot gedeelte van zijn leven die ziekte bestudeerd. Hij schreef in 1860 het boek "On Asthma: Its Pathology and Treatment". Dat boek wordt geschouwd als het standaardwerk van de 19-e eeuw over astma. 


Het is nog steeds een interessant boek met o.a. veel observaties van astmapatiënten, een poging te begrijpen wat astma werkelijk is, een overzicht van hoe men kan proberen een astma-aanval te stoppen (zo schrijft hij: “een paar sniffen chloroform en astma verdwijnt als sneeuw voor de zon"), en bespreekt hij het verband tussen voeding en astma. 


In het boek schrift hij op bladzijde 101:  “Asthma never kills. Or at least I have never seen a case in which a paroxysm proved fatal”. (Mijn vertaling: “Astma is nooit dodelijk. Of ik heb in ieder geval nog nooit een geval gezien waarbij een astma-aanval fataal bleek te zijn”).


Het gehele boek kan je nalezen op de website book.google.nl.

2. Global Asthma Report 2022

WHO Rapport over astma

Het Global Asthma Network (GAN) heeft in 2022 "The Global Astma Report 2022" geschreven. Hier enkele uitspraken uit het rapport:


  • Astma is een veel voorkomende chronische ziekte. Volgens  schattingen uit 2019 zijn er wereldwijd ongeveer 262 miljoen astmapatiënten.
  •  Het is een oorzaak van substantiële ziektelast, waaronder zowel voortijdige sterfte als verminderde kwaliteit van het leven, bij mensen van alle leeftijden in alle delen van de wereld. 
  • Ongeveer 1000 mensen per dag sterven aan astma. Deze sterfgevallen zijn een ernstige zorg omdat veel van hen te voorkomen zijn.
  • Vermijdbare astma-sterfgevallen komen veel voor als gevolg van een onjuist management van astma, inclusief overmatige gebruik van luchtwegverwijders zonder daar preventieve medicatie bij te gebruiken.

3. Astma in Nederland

Astma kaart RIVM

In Nederland staan meer dan 500.000 mensen bij hun huisarts geregistreerd als astmapatiënt. Op de website www.VZinfo.nl (opgezet door het RIVM) kan je lezen dat het aantal mensen dat elk jaar astmasymptomen ervaart, rond de 1,8 miljoen ligt, en dat er elk jaar ongeveer 50.000 nieuwe astmapatiënten bijkomen.

4. Astma-epidemie

Astma Epidemie

In veel medische publicaties wordt gesproken over een 'astma-epidemie’. Twee voorbeelden (ik heb ze niet vertaald):


"The global epidemic of asthma that has been observed in both children and adults is still continuing, especially in low to middle income countries, although it has subsided in some developed countries".

     (link: klik hier)


"In the United States, asthma is a bona fide public health epidemic: 17 million adults and 7 million children suffer from the disease. Every year, our society pays in excess of $53 billion to treat it. Millions of asthmatics, including hundreds of thousands of kids, make visits to the emergency room for medical attention. And in thousands of severe cases, people die".

     (link: klik hier)

5. Diagnose

astmadiagnose

Om precies te zijn: in 2021 kregen 52.600 nieuwe patiënten de diagnose astma te horen.

6. Hygiënehypothese

hygiëne theorie

De hygiënehypothese  stelt dat onze moderne, hygiënische levensstijl het afweersysteem niet voldoende stimuleert in de kindertijd. Hierdoor kan het afweersysteem later overactief reageren op onschadelijke stoffen en allergische reacties veroorzaken.


Ik heb er een blog over geschreven.

7. Eerste astmamedicijnen

Astmamedicijnen

De eerste astmamedicijnen kwamen rond 1905 op de markt. Sommigen waren waren gebaseerd op plantenextracten van planten zoals Belladonna en Datura. En epinefrine (adrenaline) kon rond die tijd voor het eerst synthetisch  gemaakt worden,+ en kwam op de markt voor astmapatiënten.

8. Gevoeliger voor prikkels

BBC Astma drugs mnake asthma worse

Er zijn duidelijke aanwijzingen dat kortwerkende luchtwegverwijders patiënten steeds gevoeliger maken voor prikkels (zoals huismijt en stof), waardoor ze steeds meer medicijnen gaan nemen.


In 2003 las ik al dit artikel op de BBC website: "Drugs make asthma worse" (Medicijnen 'maken astma erger'). Ik heb de belangrijkste stukken vertaald:


"Wetenschappers denken dat ze hebben ontdekt waarom astmamedicijnen zoals Albuterol, Ventolin en Salbutamol hun effectiviteit kunnen verliezen. Het zijn bèta-agonisten, die de luchtwegen ontspannen". 


"Amerikaanse onderzoekers zeggen dat het lichaam eigenlijk overgevoelig wordt voor astma-triggers als de medicijnen langdurig worden gebruikt. Dit proces maakt de luchtwegen zeer gevoelig voor astma-triggers. Het onderzoek is gepubliceerd in het Journal of Clinical Investigation".

Nivel Kans op astma-aanval neemt toe

Maar dit is lang niet het enig artikel over het probleem dat veelvuldig gebruik van kortwerkende luchtwegverwijders op termijn astma erger kunnen maken. Bijvoorbeeld, in 2020 verscheen een artikel  op Nivel (een zeer gerenommeerd instituut dat een publieke kennisorganisatie is die onderzoek doet naar de gezondheidszorg) met als titel: "Kans op astma-aanval neemt toe bij hoogfrequent gebruik kortwerkende luchtwegverwijders".

9. Sterfte in Nederland

Sterfte astma Nederland

Volgens de CBS Doodsoorzakenstatistiek stierven in 2021 precies 149 Nederlanders door een astma-aanval. De meesten daarvan waren 80 jaar of ouder. Er sterven relatief meer vrouwen dan mannen aan een astma-aanval.


En het zijn zeker niet alleen patiënten met zeer ernstige astma die sterven. In een onderzoek uit England naar de astma-sterfgevallen tussen februari 2012 en januari 2013  getiteld Why asthma still kills wordt gesteld dat "At least 50% of people who died were being treated for mild or moderate asthma".     

10. Gebruik een ontstekingsremmer!

Buteyko's lab

 Mensen die een ontstekingsremmer gebruiken hebben veel minder kans op een serieuze, levensbedreigende astma-aanval. dat is erg overtuigend aangetoond in wettenschappelijk onderzoek, zoals bijvoorbeeld in het artikel dat in Thorax verschenen is onder de titel "Low dose of inhaled corticosteroids and the prevention of asthma".

11. Buteyko's laboratorium

Buteyko's laboratorium

In het midden van de foto zie je het laboratorium. In het midden iemand die onderzocht wordt. De computer maakte het voor Buteyko mogelijk allerlei metingen tegelijk te doen en zo verbanden te ontdekken. 

12. Gezondheidszorg Rusland

Boris Jeltsin

 De Buteyko Methode werd ooit in veel ziekenhuizen in de Sovjet-Unie gebruikt. Maar onder de president Boris Jetsin (die de privatisering van veel staateigendommen op gang bracht en waarvan vele dachten dat hij vaak dronken was zoals op deze foto) is ook het Russische medische systeem in de jaren 90 afgebroken. Daarbij sneuvelde ook de Buteyko Methode. Er zijn relatief weinig Buteyko Therapeuten in Rusland.


Maar helemaal verdween de methode niet. Toen mijn vrouw in 2010 met haar moeder en zussen een lang weekend naar Parijs ging, zat ze naast een Oekraïense vrouw. Het bleek dat haar man als arts in het ziekenhuis werkte  en net een bijscholing in de Buteyko Methode gevolgd had.

13. Kooldioxide

Koolzuurgas of CO2

De officiële naam voor CO2 is kooldioxide. In het dagelijkse taalgebruik spreekt men echter meestal van koolzuurgas. Ik zal daarom in dit boek deze term voor kooldioxide gebruiken.

14. Buteyko leren

Buteyko Instituut Nederland

Om de Buteyko Methode goed te leren en progressie te gaan maken, kan het verstandig zijn een goede Buteyko-therapeut te zoeken. Wil je Buteyko bij mij leren, dan vind je meer informatie over de cursussen op de website van het Buteyko Instituut Nederland.
De online cursus Astmavrij in 3 maanden

En ik heb een Online cursus gemaakt: "Astmavrij in 3 maanden". In de cursus neem ik je stap voor stap (en week voor week) mee in  het proces van herstel van astma. Zodat je na een paar maanden (net als vele astmapatiënten die ik begeleid heb), kan zeggen: "Ik heb geen last meer van astma en gebruik geen astmamedicijnen meer". 


Mijn passie voor het helpen van astmapatiënten (ik weet hoe afschuwelijk benauwd zijn is) en mijn 20+ jaar ervaring heb ik in deze cursus gestopt.

Buteyko Therapeuten Nederland

Veel Buteyko Therapeuten in Nederland en België zijn door mij opgeleid. Je vind hen op de website van de BTN (Buteyko Therapeuten Nederland). En je herkent ze aan dit logo.

15. Reinigingsreacties

Reinigingsreacties

 Reinigingsreacties kunnen ontstaan wanneer je ademhaling rustiger wordt en het herstel begint. Je lichaam wordt sterker en gaat rommel opruimen. In Hoofdstuk 5 van het boek gaat ik dieper in op reinigingsreacties.