Nieuw Zeeland (1) 

Patrick McHugh werkte in 2003 als hoofd van de Eerste Hulp afdeling bij een ziekenhuis in Gisborne (Nieuw Zeeland). Een aantal astmapatiënten vertelden hem hoe goed ze vooruitgegaan waren doordat ze de Buteyko Methode geleerd hadden.


McHugh was geïntrigeerd  en las het Australische onderzoek uit 1998. Dit onderzoek toonde aan dat astmapatiënten veel baat hebben bij het leren van de Buteyko Methode. Hij was  verbaasd dat er nog geen vervolgstudies gedaan waren. 


Hij besloot zelf onderzoek te doen.


Hij zocht contact met Jennifer Stark, de bekendste Buteyko Therapeute van Nieuw Zeeland (ze is de therapeute die mij in 1999/2000 opgeleid heeft tot Buteyko Therapeut. Op de foto links - rechts zie je Buteyko zelf).


null


Onderzoeksopzet

McHugh selecteerde 34 astmapatiënten voor het onderzoek. Alle 34 hadden 'stabiele astma' (wat betekent dat ze niet opeens zo benauwd werden dat ze in  het ziekenhuis moesten worden opgenomen). En alle deelnemers gebruikten elke dag een redelijk grote dosis luchtwegverwijder en ontstekingsremmer.


Hij maakte twee groepen: (1) Een Buteyko-groep, en (2) Een Controlegroep. Hij zorgde er daarbij voor dat beide groepen zo gelijk mogelijk waren (in sexe, leeftijd, ernst van astma, etc).


Beide groepen kregen zeven lessen van ongeveer een uur. De Buteyko-groep volgde een complete Buteyko cursus bij Jennifer Stark. De controlegroep kreeg fysiotherapeutische ademhalingsoefeningen van een astmaverpleegkundige e n leerde o.a. hoe ze astmamedicatie moesten gebruiken. 


McHugh volgde de twee groepen een half jaar, en keek of er verschillen tussen de twee groepen ontstonden.

Resultaten

Na dat half jaar bleek dat de Buteyko-groep zich veel beter voelde en beduidend minder last van astma had. 


Daardoor was hun gebruik van (kort- en langwerkende) luchtwegverwijders met gemiddeld 85% verminderd. Het gebruik van ontstekingsremmers was bij de Buteyko-groep gedaald met 50%.


null


Resultaten die de conclusies van het Australische onderzoek uit 1998 bevestigen: Astmapatiënten voel zich veel beter wanneer ze Buteyko leren en hun medicijn gebruik gaat drastisch omlaag.

Publicatie

McHugh publiceerde zijn onderzoek in The New Zealand Medical Journal van december 2003 onder de titel "Buteyko Breathing Technique for asthma: an effective intervention".


Klik op het plaatje en je kan het gehele artikel (in het Engels) lezen.


null


McHugh concludeert in het artikel (door mij vertaald):


“De Buteyko Methode is een veilige en effectieve manier om beter met astma om te gaan. Vanwege de mogelijke farmaceutische-economische consequenties van een verminderd medicijngebruik, zou het verder onderzocht moeten worden”.


Reacties

McHugh's onderzoek ging niet onopgemerkt voorbij. Er volgde een felle discussie in The New Zealand Medical Journal. 


1. Ingezonden brief van een arts

Het begon met een ingezonden brief waarin de Buteyko Methode als “pseudo-wetenschap” afgedaan. Klik op het plaatje en je kan de reactie  (in het Engels) lezen.


Buteyko als pseudo science


Toch droevig hoe zoiets werkt. Alles wat niet direct in het eigen wereldbeeld past wordt neergesabeld. De Duitse schrijver Arthur Schopenhauer had het al door toen hij dit schreef:


Uitspraak van Schopenhauer over de waarheid


2. McHugh's reactie

De reactie van Dr. McHugh op deze brief volgde snel. Klik op het plaatje en je kan de reactie  (in het Engels) lezen.


New Zealand Medical Journal reactie McHugh3. Vredestichter

Daarna probeerde een derde partij vrede te stichten. Klik op het plaatje en je kan deze reactie  (in het Engels) lezen.


New Zealand Medical Journal Steun voor McHugh


Toch droevig hoe zoiets werkt. Wat niet binnen ons wetenschappelijk kader past, sabelen we neer.


Gelukkig is McHugh rustig doorgegaan. Hij heeft in 2006 onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de Buteyko Methode bij astmatische kinderen.

Meer medisch onderzoek

Er is meer medisch onderzoek naar de Buteyko Methode en astma.