Nieuw Zeeland - Kinderen

In 2003 heeft het medische tijdschrift Thorax een Buteyko onderzoek gepubliceerd dat werd uitgevoerd door artsen van de longafdeling van het City Hospital, Nottingham, Engeland.


Aan het onderzoek deden niet-rokende vrijwilligers mee. Elk van hen had stabiele astma (wat betekent dat de astma onder controle is met de medicijnen).

Onderzoeksopzet

De deelnemers werden verdeeld over drie groepen.


(1) De eerste groep (de Buteyko-groep) leerde van een Buteyko therapeut gedurende vijf sessies van twee uur de Buteyko Methode.


(2) De tweede groep leerde omgaan met een “Pink City Lung Exerciser” (PCLE). Dit is een apparaatje dat een zekere weerstand bij het uitademen geeft. De uitademing wordt daardoor twee keer zo lang als de inademing, waardoor de ademhaling hopelijk rustiger wordt.


(3) De derde groep (de controlegroep) kreeg een apparaatje dat veel leek op de PCLE, maar waarbij men geen weerstand ondervond bij het ademen (een nep- of placebo-apparaat dus).


De drie groepen werden zes maanden lang gevolgd. Daarbij hielden de deelnemers zelf allerlei gegevens bij, zoals hoeveel men oefende, welke medicijnen men gebruikte, en of men veel of weinig last van astma had.

Resultaten

In totaal hebben 69 astmapatiënten de studie voltooid (22 van de controlegroep, 23 van de Buteyko-groep en 24 van de PCLE-groep).


Bij het begin van het onderzoek was het dagelijkse gebruik van kortwerkende luchtwegverwijders bij de drie groepen gelijk, en lag op gemiddeld twee pufjes per dag.


Kijken we naar de resultaten na zes maanden, dan blijkt dat alle deelnemers van de Buteyko-groep gestopt zijn met het gebruiken van de luchtwegverwijder. De andere twee groepen gebruikten na zes maanden oefenen nog steeds twee pufjes.


Verder is het belangrijk te zien dat er een duidelijke verbetering plaatsgevonden heeft in de mate waarin men last heeft van astma. We kunnen dit aflezen aan de symptomen-scorekaarten. (die ingevuld worden van 0 = geen last tot 13 = erg veel last). Bij de controlegroep en de PCLE-groep bleven deze scores onveranderd. Bij de Buteyko-groep was er echter een duidelijke verbetering: de klachtenscore daalde van 4,0 naar 1,0.


Deze tabel vergelijkt de Buteyko-groep met de Controlegroep.


Buteyko onderzoek Engeland 2003 Tabel


Ook was de Buteyko-groep al bezig met het afbouwen van  hun ontstekingsremmers. Na zes maanden oefenen was het gebruik hiervan bij de Buteyko-groep met 42% afgenomen.

Publicatie

De conclusie die de onderzoekers aan hun artikel in Thorax meegeven is (vrij vertaald):

“De Buteyko Methode kan astmasymptomen verbeteren en het gebruik van kortwerkende luchtwegverwijders verminderen, maar het lijkt de longfunctie of longgevoeligheid niet te veranderen".Een samenvatting (in het Engels) kan gelezen worden op de website van Thorax.


Buteyko onderzoek gepubliceerd in Thorax Journal

Artikel op de Thorax websiteVoor het volledige artikel moet je je helaas abonneren op het blad.