Sterfte door astma

Sterfte astma Nederland

Volgens de CBS Doodsoorzakenstatistiek stierven in 2021 precies 149 Nederlanders door een astma-aanval. De meesten daarvan waren 80 jaar of ouder. Er sterven relatief meer vrouwen dan mannen aan een astma-aanval.


En het zijn zeker niet alleen patiënten met zeer ernstige astma die sterven. In een onderzoek uit England naar de astma-sterfgevallen tussen februari 2012 en januari 2013  getiteld Why asthma still kills wordt gesteld dat "At least 50% of people who died were being treated for mild or moderate asthma".     

WHO Rapport over astma

De Global Asthma Network (GAN) heeft in 2022 "The Global Astma Report 2022" geschreven. Hier enkele uitspraken uit het rapport:


  • Astma is een veel voorkomende chronische ziekte. Volgens  schattingen uit 2019 zijn er wereldwijd ongeveer 262 miljoen astmapatiënten.
  •  Het is een oorzaak van substantiële ziektelast, waaronder zowel voortijdige sterfte als verminderde kwaliteit van het leven, bij mensen van alle leeftijden in alle delen van de wereld. 
  • Ongeveer 1000 mensen per dag sterven aan astma. Deze sterfgevallen zijn een ernstige zorg omdat veel van hen te voorkomen zijn.
  • Vermijdbare astma-sterfgevallen komen veel voor als gevolg van een onjuist management van astma, inclusief overmatige gebruik van luchtwegverwijders zonder daar preventieve medicatie bij te gebruiken.