Engeland

Het toonaangevende medische tijdschrift Thorax heeft in 2003 een Buteyko onderzoek gepubliceerd dat werd uitgevoerd door artsen van de longafdeling van het City Hospital, Nottingham, Engeland.

Onderzoeksopzet

Het onderzoek richtte zich op astmapatiënten met stabiele astma (wat betekent dat de astma redelijk goed onder controle was dankzij de astmamedicatie).


De deelnemers werden verdeeld over drie groepen


(1) De Buteyko groep. Deze groep leerde van een Buteyko therapeut gedurende vijf sessies van twee uur de Buteyko Methode.


(2) De PCLE groep. Deze groep leerde omgaan met een “Pink City Lung Exerciser” (PCLE). Dit is een apparaatje dat een zekere weerstand bij het uitademen geeft. De uitademing wordt daardoor twee keer zo lang als de inademing, waardoor de ademhaling hopelijk rustiger wordt.


(3) De controlegroep. Zij kregen een apparaatje dat veel leek op de PCLE, maar waarbij men geen weerstand ondervond bij het ademen (een nep- of placebo-apparaat dus).


De drie groepen werden zes maanden lang gevolgd. Daarbij hielden de deelnemers zelf allerlei gegevens bij, zoals hoeveel men oefende, welke medicijnen men gebruikte, en of men veel of weinig last van astma had.

Resultaten

In totaal hebben 69 astmapatiënten de studie voltooid ( 23 van de Buteyko-groep, 24 van de PCLE-groep en 22 van de controlegroep).


Bij het begin van het onderzoek was het dagelijkse gebruik van kortwerkende luchtwegverwijders bij de drie groepen gelijk, en lag op gemiddeld twee pufjes per dag.


Deze tabel vergelijkt de Buteyko-groep met de Controlegroep.

Buteyko Onderzoek Engeland 2003 Tabel

Kijken we naar deze tabel met de resultaten na zes maanden, dan vallen een paar dingen op:


1. Alle deelnemers van de Buteyko-groep zijn gestopt zijn met het gebruiken van een luchtwegverwijder. De andere twee groepen gebruikten na zes maanden oefenen nog steeds twee pufjes.


2. Het gebruik van een ontstekingsremmers was bij de Buteyko-groep met 42% afgenomen. Dit zijn medicijnen die je langzaam moet afbouwen. Mijn verwachting is dat (wanneer ze nog een tijdje door-oefenen) steeds meer van de Buteyko-groep al hun astmamedicatie kan laten staan. 


3. Er is een duidelijke verbetering  in de mate waarin men last heeft van astma. We kunnen dit aflezen aan de symptomen-scorekaarten (die ingevuld worden van 0 = geen last tot 13 = erg veel last). Bij de controlegroep en de PCLE-groep bleven deze scores onveranderd. Bij de Buteyko-groep daalde de klachtenscore van 4,0 naar 1,0.

Publicatie

Het onderzoek is in 2003 gepubliceerd in Thorax.


Klik op het plaatje en je kan het hele artikel (in het Engels) lezen.


null