Onder McFadden & Lyons

Dit is de eerste bladzijde van het onderzoek van McFadden & Lyons.

Onderaan vind je de vertaling van het stukje waar de rode streep bij staat. 


null 

Koolzuurgasretentie, waargenomen bij 11 patiënten, trad alleen op bij extreme mate van obstructie. De gegevens suggereren dat de meeste astmatische aanvallen verband houden met alveolaire hyperventilatie.


Onderzoek McFadden & Lyons